Technické detaily

Cena jednotlivých operačných výkonov je rôzna, balíčky zohľadňujú špecifiká jednotlivých zákrokov. Sú tam zahrnuté všetky predpokladané výdaje, vrátane poradenských služieb, konzultácií a štandardných úkonov v súvislosti s bariatrickou operáciou. Všetky platby prebiehajú elektronicky pred termínom nástupu do nemocnice. V prípade nutnosti doplňujúcich vyšetrení, či zákrokov nad bežný a očakávaný rámec, napr. pri neočakávanej komplikácii, doplatí klient prípadný doplatok do 15 dní od doručenia dodatočnej faktúry. Individuálne sa dá dohovoriť prípadné pomerné zníženie ceny, ak si klient zaistí sám niektoré vyšetrenia v SR (napr. gastrofibroskopia, sonografia brucha).

V cenách za zákroky sú úmyselne zahrnuté i vyžadované pooperačné pravidelné kontroly – návštěvy v Bariatrické ambulanci Nemocnice Břeclav, po osobnom dohovore. Pre objednanie ku konzultácii alebo ku kontrolám nás prosím kontaktujte, nebo vyplňte náš zdravotný dotazník.

Vypľnte dotazník a zjistite či Vám operácia može pomôcť.