Bariatrická chirurgia

Bariatria je chirurgická liečba veľmi obéznych pacientov, u ktorých konzervatívna liečba zlyhala alebo nemala žiadúci účinok. Chirurgické riešenie obezity je v dlhodobom horizonte zákrok zachraňujúci život. Viac o bariatrii.

Prečo v Břeclavi

Spolupracujeme so špecializovaným pracoviskom v rámci chirurgie Nemocnice Břeclav. Tím MUDr. Michala Čierneho, Csc. operuje ročně vyše 200 resekcií, bypasov, plikácií a bandáží žalúdka pacientom z Česka, Anglicka a Slovenska. Ako odborné a štatistické poznatky ukazujú, je pre úspešný bariatrický zákrok skúsenosť a erudícia operatéra základným predpokladom.

Ako ďalej?

Pokial Vás bariatrický zákrok zaujal, spĺnate základné indikačné kritéria a uvažujete o tejto chirugickej liečbe, ponúkame Vám konzultáciu Vašeho zdravotného stavu pomocou formulára, analýzou ktorého bude možné určiť Vašu vhodnosť k tomu ktorému zákroku. MUDr. Čierny Csc. podľa svojich odborných skúseností ohodnotí Váš stav a rizika prípadnej operácie.